Probabilistic forecasting

Probabilistic forecasting (prognozowanie statystyczne): metoda przewidywania przyszłych zdarzeń na podstawie znanych zdarzeń (jakie już miały miejsce w przeszłości). Na podstawie […]