Planowanie Sprintu

Planowanie Sprintu (ang. Sprint Planning): wydarzenie ograniczone czasowo o długości 8 godzin lub mniej, wymagane aby rozpocząć Sprint. Służy ono zespołowi […]