Mi Mv

MVP

MVP to Minimum Viable Product, czyli produkt o minimalnej funkcjonalności, czyli pierwsza i z założenia niedoskonała wersja usługi. Przy czym […]