Kanban meeting

Kanban meeting: to cykliczne spotkanie zespołu w celu omówienia obecnego stanu pracy oraz zebrania informacji zwrotnej na temat podejmowanych działań. […]