Fitness landscape

Fitness landscape (krajobraz przystosowania): to pojęcie zapożyczone z biologii oraz teorii ewolucji odnoszące się do wizualizacji przystosowania wielopoziomowego krajobrazu do […]