Event Storming

Event Storming narodził się w 2013 roku, a jego ojcem jest Alberto Brandolini. Jest to młoda metoda zespołowego odkrywania i modelowania skomplikowanych procesów […]