Delay Cost

Delay Cost (koszt opóźnienia): różnica pomiędzy wartością jaką moglibyśmy otrzymać za dostarczony produkt, gdyby został dostarczony na czas. Zebranie oraz […]