Czas Cyklu

Czas Cyklu (ang. Cycle Time) C/T: czas wykonania jednej sztuki (lub serii), czas pomiędzy wyjściem kolejnej sztuki z danego procesu.