Cycle Time

Cycle Time, Czas Cyklu (C/T): czas wykonania jednej sztuki (lub serii), czas pomiędzy wyjściem kolejnej sztuki z danego procesu.