Cost of Delay

Cost of Delay (Koszt Opóźnienia): wskaźnik spadku wartości produktu w czasie wynikający z jego niedostarczenia we wcześniej ustalonym terminie. Wartość […]