Control chart

Control chart (karta kontrola): to zazwyczaj wykres przebiegu wraz z liniami granicznymi procesu. Linie kontrolne wyznaczają swojego rodzaju akceptowalne granice. […]