Classes of service

Classes of service (klasa usług: w każdej organizacji możemy wyróżnić kilka typów zadań. Biorąc pod uwagę ich charakterystykę (umowę z […]