Age of WiP

Age of WiP (Wiek Pracy w Toku): okres czasu spędzony na wykonywaniu danego zadania. Pojęcie Wieku Pracy w Toku może […]