Activity

Activity (aktywność): w kontekście przepływu pracy odnosi się do stanu w którym podejmowana jest praca nad danym zadaniem. Podjęta aktywność […]