Blog
Dlaczego projekt się zmienia w trakcie?

Dlaczego projekt się zmienia w trakcie?

Z moich obserwacji wynika, że spora część projektów informatycznych finalnie przy wdrożeniu przybiera inną wersję. Odmienną od zaplanowanej pierwotnie przez pomysłodawcę. I inną niż zakładała to specyfikacja.

Skąd się to bierze?

  • Przy tworzeniu specyfikacji zbyt mocno skupiamy się wyłącznie na funkcjonalnościach. Rozpisujemy je w nieskończoność. Przy każdej z nich zadajmy sobie pytanie “Co się wydarzy, jeśli danej funkcjonalności nie będzie”. Dość często – nic.
  • Brak dopasowania do użytkownika końcowego. Co może mieć istotny wpływ na powodzenie projektu,
  • Cele biznesowe: należy dokładnie je analizować, ponieważ w trakcie zmienia się otoczenie, konkurencja co ma wpływ na nasze cele,
  • Co jeszcze Twoim zdaniem? Daj znać w komentarzu.

Dlatego moim zdaniem tak bardzo ważna jest komunikacja podczas projektu. Na pierwszym miejscu wspólne zrozumienie dlaczego to robimy oraz jakie mamy cele do osiągnięcia!

Udanych projektów!

Dodaj komentarz