Blog
Jak wycenić aplikację?

Jak wycenić aplikację?

Ile kosztuje zrobienie logowania? 2.000 zł czy 100.000 zł?

Obie odpowiedzi są poprawne. Jakim cudem? A co się kryje pod pojęciem logowania? Czy tylko email, hasło, czy może też logowanie przez facebooka, a może też przypominanie hasła?

W takim razie, jak ocenić, ile kosztuje logowanie?

Istnieją różne metody estymacji (wyceny) projektów, najpopularniejsze:

Metoda Analogiczna – wycena bazuje na podobnym zagadnieniu z historycznych projektów. Wymaga mało czasu, ale posiada dużą niepewność, jeżeli okaże się, że wymagania są jednak całkiem inne.

Metoda Bottom-Up – kierownik projektu wraz z zespołem dokonują wspólnego rozłożenia zagadnienia na jak najmniejsze elementy. Wymaga więcej czasu, ale jest zdecydowanie najbardziej dokładna.

Metoda Trzypunktowa – dokonujemy estymacji zagadnienia, bazując na trzech wartościach: optymistycznej, pesymistycznej i najbardziej prawdopodobnej. Następnie wykorzystujemy wzór do wyliczenia właściwej estymacji.

Planning Poker – szybkie szacowanie oparte nie o czas, ale złożoność zagadnień. W tym wypadku estymacji dokonuje zespół odpowiedzialny za projekt. Na podstawie złożoności zadań i doświadczenia zespołu jesteśmy w stanie określić potrzebny czas na realizację.

To ile kosztuje logowanie?

Tags :

Dodaj komentarz