Czym jest Scrum?

Czym jest Scrum?

Scrum to uproszczone ramy postępowania (ang. framework), które pomagają poszczególnym osobom, zespołom i organizacjom wytwarzać wartość poprzez adaptacyjne rozwiązywanie złożonych […]