Pozorna zwinność

Pozorna zwinność

W świecie Agile, “Kult Cargo” to termin odnoszący się do ślepego naśladowania praktyk i ceremonii bez zrozumienia ich prawdziwego celu. […]