Wyłanianie

Wyłanianie: proces powstania lub uwidaczniania się nowych faktów lub nowej wiedzy o fakcie, lub wiedzy o tym, że fakt staje […]