Workflow

Workflow (przepływ pracy): sposób przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi etapami oraz jednostkami zaangażowanymi w jej przetwarzanie. Efektem końcowym przepływu pracy powinno […]