Work in Progress

Work in Progress (Praca w Toku): zbiór zadań, jakie znajdują się w systemie (przekroczyły punkt zobowiązania), ale nie są jeszcze […]