S W

Scrum Values

Scrum Values, Wartości Scrum: zestaw fundamentalnych wartości i cech stanowiących podstawę ram Scrumowych; zaangażowanie, koncentracja, otwartość, szacunek i odwaga.

Wartości Scrum

Wartości Scrum (ang. Scrum Values): zestaw fundamentalnych wartości i cech stanowiących podstawę ram Scrumowych; zaangażowanie, koncentracja, otwartość, szacunek i odwaga.