TPM

TPM (Total Productive Maintenance) – Totalne Utrzymanie Ruchu – metodologia utrzymania ruchu maszyn i urządzeń.