Touch Time

Touch Time (aktywny czas pracy): suma czasu aktywnej realizacji wybranego zadania, wykluczająca czas oczekiwania, czy też zablokowania w wykonywanej pracy.