Tact Time

Tact Time, Czas Taktu (T/T) – tempo z jakim należy wytworzyć jedną sztukę, aby zrealizować zapotrzebowanie klienta.