Strata

Strata – wszystkie działania, procesy czy operacje, które nie dodają wartości do produktu z punktu widzenia klienta. Japończycy sklasyfikowali straty w 3 kategoriach (muda, muri, mura).