Standaryzacja

Standaryzacja: proces wdrażania standardów czyli „najłatwiejszych i najbezpieczniejszych procesów dla pracowników, które są najbardziej efektywne z punktu widzenia kosztów i produktywności oraz pozwalają firmie zapewniać […]