Stakeholder

Stakeholder, Interesariusz: osoba spoza Zespołu Scrumowego, mająca szczególne zainteresowanie i znajomość produktu, które są niezbędne do przyrostowego tworzenia produktu. Reprezentowany jest […]