SMED

SMED – Single Minute Exchange of Die – Koncepcja skracania przezbrojenia do czasu poniżej 10 minut.