Service

Service (usługa): w kontekście Kanban termin “serwisu” używany jest gdy mówimy o pracy intelektualnej jednej lub wielu osób nad dostarczeniem […]