Scrumban

Scrumban: nazwa wykorzystywana do określenia sytuacji w której wdrożono Metodę Kanban w zespole który wykorzystuje Scrum.