Run chart

Run chart (wykres uśrednionego przebiegu): wykres prezentujący zachowanie wybranej metryki w czasie. Wykorzystywany do zaprezentowania m.in.: uśrednionego Czasu Dostarczania lub […]