Review Sprintu

Review Sprintu: wydarzenie ograniczone czasowo o długości 4 godziny lub mniej, wymagane aby zakończyć prace deweloperskie w Sprincie. Służy zespołowi Scrum […]