Rejestr Sprintu

Rejestr Sprintu (ang. Sprint Backlog): przegląd prac programistycznych mających na celu zrealizowanie celu Sprintu, zazwyczaj prognozy dotyczące funkcjonalności i prac niezbędnych […]