Ready

Ready: wspólna, jednakowo rozumiana przez Właściciela Produktu i Zespół Deweloperski, definicja preferowanego poziomu szczegółowości opisu elementów Backlogu Produktu wprowadzonych w Sprint […]