Push

Push, Pchanie: system produkcyjny oparty na prognozach, dążący do maksymalnego wykorzystania wydajności maszyny w efekcie powstają duże zapasy magazynowe surowca, wyrobów gotowych […]