DOM

DOM (Document Object Model), czyli sposób reprezentacji struktury dokumentu oraz określenia w jaki sposób odnosić się do struktury z poziomu […]