Prognoza

Prognoza (funkcjonalności): wybór elementów z Backlogu Produktu, które Zespół Deweloperski uważa za realny do zaimplementowania w Sprincie.