Policy

Policy (zasada): jednoznacznie zdefiniowany opis oczekiwanego zachowania w przypadku konkretnej sytuacji. W zbiorze wspólnych zasad może znajdować się: definicja zakończenia, […]