Pareto

Pareto Zasada 20/80: zasada przedstawiająca proporcję np. ok. 20% produktów zapewnia ok. 80% dochodów.