OEE

OEE (Overall Equipment Effectivness) – Całkowita Efektywność Urządzeń – wskaźnik pokazujący stopień wykorzystania maszyn.