Mleczarz

Mleczarz (ang. Milkrun): osoba, która regularnie dostarcza detale do supermarketów lub w odpowiednie pole według standardowej trasy