Lean Management

Lean Management – „szczupłe zarządzanie”, rozszerzenie Lean Manufacturing na wszystkie szczeble przedsiębiorstwa i poza nie.