Increment

Increment, Przyrost: działający fragment oprogramowania, które dodaje wartość do wcześniej utworzonych Przyrostów, gdzie suma wszystkich przyrostów – jako całość – tworzy […]