Gotowy

Gotowy (ang. Ready): wspólna, jednakowo rozumiana przez Właściciela Produktu i Zespół Deweloperski, definicja preferowanego poziomu szczegółowości opisu elementów Backlogu Produktu wprowadzonych […]