FIFO

FIFO – First In First Out – zasada – co pierwsze weszło do procesu to opuści go jako pierwsze.