Empiryzm

Empiryzm: typ kontroli procesu, w którym tylko przeszłość jest akceptowana jako pewna, a decyzje są oparte na obserwacji, doświadczeniu i doświadczeniu. […]