De Do

Definition of Done

Definition of Done: wspólne zrozumienie oczekiwań, jakie musi spełnić oprogramowanie, aby można je było udostępnić na produkcji. DoD jest zarządzana przez […]

DoD

DoD (Definition of Done): wspólne zrozumienie oczekiwań, jakie musi spełnić oprogramowanie, aby można je było udostępnić na produkcji. DoD jest zarządzana […]