Discard

Discard (porzucać, odrzucać): przerwanie pracy nad zadaniem oraz jego wyrzucenie z systemu. W systemach kanbanowych termin “porzucenia” odnosi się do […]