Development Team

Development Team: rola w zespole Scrumowym odpowiedzialna za zarządzanie, organizowanie i wykonywanie wszelkich prac deweloperskich wymaganych do stworzenia możliwego do […]